Att vara medlem

Medlemskap i Uppfinnarna Kalmarsund ger Dig möjlighet till:

Rådgivning, företagsbesök,idé-Café, nyhetsgranskning, kunskapsseminarier, medlemsmöten och nätverkskontakter samt ett forum för likasinnade och stöd i innovationsprocessen. Du får även ett bemannat kansli för nätverkskontakter samt kostnadsfri möteslokal för affärskontakter och förhandlingar.

 

Quis ett nationellt nätverk för kvinnor inom SUF.

 

Uppfinnaren & Konstruktören En facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Tidningen tar upp olika sidor av nyskapande, innovativ och entreprenöriell verksamhet. Det handlar om mäniskorna bakom ideérna och projektens olika möjligheter. Fokus på områden innom teknik- och produktutveckling, immateriella frågor finansierings möjligheter och vägarna till kommersialisering. SUF disponerar 2 sidor för information om vad som är aktuellt inom organisationen

Är du medlem i Uppfinnarna Kalmarsund är du också medlem i Svenska uppfinnarföreningen.

Genom ditt medlemskap kan du också sköta årsavgiftsbevakning för patent, design och varumärken till ett konkurrenskraftigt pris. En timmes kostnadsfri konsultation hos en patentbyrå är en annan uppskattad förmån.

Vår rättskyddsförsäkring för immateriella tillgångar är unik i sitt slag. Alla medlemsförmåner finner du i menyn liksom medlemsanmälan.

Uppfinnarna Kalmarsund hjälper dig att göra verklighet av din idé.

Medlemsavgift för 2018        

Medlem 300:-
Familj 350:-
Företag 550:-

Inbetalning gör på Bankgiro 806-7779. Skriv ditt namn i meddelandefältet.

För nytt medlemskap

Kontakta Ordförande. Se styrelsen för kontaktuppgifter till ordförande.